මැණික් කර්මාන්තයේ කොඳුනාරටිය පතල් කර්මාන්තයයි.

ශ්‍රී ලංකාවට සුවිශේෂීවූ සම්පතක් වන මැණික් නැතහොත් දුර්ලභ හා අලංකාර පාෂාණ සොයායාම සියවස් ගණනාවක සිට සිදුවෙමින් පවතී. එම වටිනා මැණික් ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ලොව පුරා බබළවමින් පවතී. එපමණක් නොව ධනකුවේරයන් බිහි කිරීමටද ධනකුවේරයන් සතුටු කිරීමටද මැණික් සමත්වී ඇත. තමා සතුව වටිනා වස්තුවක් ඇති බව පෙන්වීමට මෙන්ම අලංකාර මැණික් පැලඳීමට ලොව පුරා බොහෝ අය ආශාවක් දක්වයි. ගොඩ ඉඩම් වල සාමාන්‍ය වලවල් හෑරීමේ සිට යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදාගෙන කරන විශාල ප්‍රමාණයක කැණීම් මෙන්ම අපටම සුවිශේෂවූ ලී යොදාගෙන තට්ටු පතල් හා දෝනා සෑදීමෙන්ද,ගංගා ඇල දොලවලද පතල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන දසදහස් ගණනක් වෘත්තිකයන් පිරිසක් සිටී. කිසිදු ආයතනයක ඉගැන්වීම් කටයුතු සිදු නොකරන පතල් කර්මාන්තය නැතහොත් මෙම ප්‍රධාන සැපයුම නොමැතිනම් මැණික් කර්මාන්තය සිදුකළ නොහැක. අප මිලදීගන්නා මැණික් විශාල ජීවිත අවදානමක් ගෙන දවස පුරා ජලයෙ සිට, මඩ තවරාගෙන මාස ගනන් වෙහෙසී උඩට ගෙන දුන් ඔබ සැමට මෙම ව්‍යාපාරයට කරන සුවිශේෂී මෙහෙවරට අපගේ ස්තූතිය පුද කරන අතර,මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ව්‍යාපාරිකයන් ලෙස අප පතල් කර්මාන්තය රැකගැනීමට ඔවුන්ව දිරිමත් කිරීමට හා ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට වගබලාගත යුතුයි. තවත් පින්තූර හා වීඩියෝ නැරඹීමට අපගේ වෙබ් අඩවියට පහතින් පිවිසෙන්න.
Gem Mining | Treasure Hunting | Main 3 Methods
මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ට උදව් telegram සමූහයට පහතින් සම්බන්ධ වන්න. https://t.me/joinchat/U7Wo0B4Rv1LdO6Z8 අප විසින් නොමිලේ ලබාදෙන රත්න විද්‍යාව PDF පොත ලබාගැනීමට WhatsApp හරහා පණිවිඩයක් එවන්න. WhatsApp Link : https://wa.me/message/2A4AUALYVQWRA1 Article Composed by : සම්පත් සමරසේකර Sampath Samarasekara Chairman: Gemological Institute of Ceylon Chairman: Youth Gem Professionals Association Chairman: Sampath Gems Director: Ceylon Sapphire Gems and Jewels Director: Ceylon Gem Fair International Chairman: Nanosoft Web Develop Company Websites : www.giceylon.com www.bluesapphire.lk www.gemluck.com www.ceylongemfair.com Join with Gem and Jewellery Business Help and Discussion Group on Telegram : https://t.me/joinchat/Q5cLnxilNw4xAr8T3TumfA All images and text content Copyrighted ©️[learn_press_profile]