මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ ව්‍යාපාරිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට කොපමණ දායකත්වයක් දක්වනවාද?

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ ව්‍යාපාරිකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට කොපමණ දායකත්වයක් දක්වනවාද?

අප දත්ත වශයෙන් ගතහොත් මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ගැන කිහිප තැනකින්ම තොරතුරු ලබාගත හැක.

එහිදී මම ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයෙ වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගෙන ඇති තොරතුරු කිහිපයක් දක්වන්නම්.

https://www.srilankabusiness.com/gem-diamond-and-jewellery/sri-lanka-gemstones/

Export Revenue නැතහොත් අපනයන ආදායම ලෙස ඩොලර් මිලියන 298 රුපියල් වලින් ගතහොත් 298*180 ( 2019 විනිමය අනුපාත අනුව එකසිය අසූවෙන් වැඩි කළහොත් ) මිලියන 53,640 දක්වා ඇත.

එමෙන්ම ලක්ෂ තුනක පිරිසක් රැකියා කරන බවත් එහි සඳහන්ය.

එමෙන්ම එම වෙබ් පිටුව තුල ප්‍රධාන අපනයනකරුවන් ගැන මෙන්ම තවත් තොරතුරුද ඇත.

දත්ත අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අප මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් ලෙස ලංකාවේ ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් දක්වන බව ඔබට වැටහෙනු ඇත.

එමෙන්ම තවත් තොරතුරු ලබාගතහැකි වෙබ් අඩවි කිහිපයක් පහත සඳහන් කර ඇත.

https://web.archive.org/web/20200728232749/http://ngja.gov.lk/en/statistics

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/otherpub/ess_2020_e1.pdf

https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/press_20201214_external_sector_performance_october_2020_e.pdf

පහත දක්වා ඇත්තේ තායිලන්තය , චීනය , ඉන්දියාව හා ඇමෙරිකාව යන රටවල තොරතුරු සඳහන් වෙබ් අඩවි කිහිපයකි.

https://www.statista.com/topics/5841/jewelry-market-in-the-united-states/#topicHeader__wrapper

https://www.ibef.org/exports/gems-and-jewellery-export.aspx

https://www.researchgate.net/publication/276840942_Exploring_the_Chinese_Gem_and_Jewelry_Industry

http://www.en.thaigemjewelry.or.th/ExportStatisticsAgo-Thaigemjewelry

ඔබත් මෙම කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අයෙක් නම් , ආසාවක් උනන්දුවක් ඇති අයෙක් නම් මෙම දත්ත හා තොරතුරු සලකා බලා මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ ඇති වටිනාකම හා එය දියුණු කළ යුතු බව තව තවත් අලුතෙන් ව්‍යාපාරිකයන් බිහිවිය යුතු බව වැටහෙනු ඇත.

එනම් ලෝක වෙළඳපොළට අවශ්‍ය මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ සැපයීමට අවශ්‍ය ව්‍යසායකයන් අප බිහිකළ යුතුය.

ඔබ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය නිසිලෙස අධ්‍යයනය කරන්නේ නම් ලෝකයේ ඉල්ලුමට සැපයුම ලබාදීමට අවශ්‍ය තවත් පිරිසක් අපට ඉතා ඉක්මනින් බිහිකළ හැකිවනු ඇත.

*විශේෂයෙන් විදේශ රටවල රැකියාව කරන අයට මෙම කර්මාන්තයේ නිරත වන අය එම රටවලින් සොයා පහසුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිට මැණික් ගෙන්වා ව්‍යාපාරයට අවතීර්ණ විය හැක.

*එමෙන්ම තවත් රැකියාවක් කරන අතර අමතර රැකියාවක් ලෙස මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය අවතීරණ විය හැක.

*උසස් පෙළින් පසු උසස් අධ්‍යාපනය ලබන අතරතුරද මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පහසුවෙන් අධ්‍යයනය කළ හැක.

දැනටමත් ඉහත අංශ තුනේම පිරිස අප හා සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි.

ඔබටත් අප හා තොරතුරු හුවමාරු කර ගැනීමට, අප ව්‍යාපාර කරන ආකාරය අධ්‍යයනය කිරීමට අපගේ වෙබ් අඩවි හා සම්බන්ධ තොරතුරුද දක්වා ඇත.

පහත වෙබ් අඩවිය විවෘත කර මා සම්බන්ධ වූ වැඩසටහන්, ලිපි අධ්‍යයනය කළ හැක.අවසානයේ ඇති රත්න විද්‍යාව ( Gemology ) පොත බාගත (download) කරගන්න.

https://www.giceylon.com/2021/06/01/gemology-book-for-your-knowledge-free/

ඔයාලගේ දැනුමත් හුවමාරු කරගන්න.

පහත Google පෝරමය ( Fill and submit the Google form ) පුරවා තබන අයට අප ආයතනයේ වැඩසටහන් ගැන,මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සම්බන්ධ තොරතුරු නොමිලේ ලබාගැනීමට හැක.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8B_vJq-eicHDFyZdAJZaA1jd1VrwG35LEoJeSdxrXUBJgvw/viewform?fbclid=IwAR28fbBMe7bD3L40sST75E_AQi2G7aGZFqDqTbZZTMHVHEmqs_TEFnqrNNM

ඔයාලගේ දැනුමත් හුවමාරු කරගන්න.

සියලු දෙනාට ජය වේවා!!!. තෙරුවන් සරණයි!!!

සම්පත් සමරසේකර
Sampath Samarasekara

Chairman : Gemological Institute of Ceylon
Chairman : Youth Gem Professionals Association
Chairman : Sampath Gems
Director : Ceylon Sapphire Gems and Jewels
Director : Ceylon Gem Fair International
Chairman : Nanosoft Web Develop Company

Direct WhatsApp : https://wa.me/message/2A4AUALYVQWRA1

Join with Gemological Institute of Ceylon
Facebook Page : https://www.facebook.com/giceylon
Facebook Group : https://www.facebook.com/groups/1990653001208203
Facebook Profile : GI Ceylon

Websites :
www.giceylon.com
www.bluesapphire.lk
www.gemluck.com
www.buyroughgems.com
www.ceylongemfair.com

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ව්‍යයාපාරයේ ගැටලු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අපගේ telegram සමූහය හා එක්වන්න.

https://t.me/joinchat/Q5cLnxilNw4xAr8T3TumfA

තරුණ මැණික් වෘත්තිකයන්ගේ සංගමයේ Facebook සමූහය සඳහා පහත link භාවිතා කරන්න.

https://www.facebook.com/groups/755511404627847/?ref=share

All images and text content Copyrighted ©️